Türk Ülkücüler Teşkilatının Afşin Şubesi Kurucusu ve Başkanlığı (1973) Türk Ülkücüler Teşkilatı Bursa Şubesi Kurucusu ve Başkanlığı (1973) Büyük Ülkü Derneği Bursa Şubesi Kurucusu ve Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Bursa Şube Başkanlığı (1974-1975) yaptı.

TÛRAN DÜŞÜNCELİ BİR CUMHURİYET OSMANLISI, KARAKTER ABİDESİ VE FİKİR EVLİYASI BİR MÜTEFEKKİR: NEVZAT KÖSOĞLU

   10 Ekim 2013 tarihinde Hakk’a yürüyen Nevzat Kösoğlu Ağabeyimizi  Vefâtının  8. yılında rahmetle anıyor ve aziz hâtırasını hürmetle  yâd ediyoruz.                                        Değerli fikir adamı, aziz ülküdaşımız Dr. Mehmet Güneş Bey'in muhtevalı yazısını sizlerle paylaşıyorum:   Köklü medeniyetlere sahip...

DARBECİLERE MERHAMET(!) – 4

Milletin parasının bankacılık sistemi üzerinden iç edildiği bu saltanat günleri Şubat 2001’deki büyük krize kadar sürdü. Sırtını generallere dayayan sermaye çöktü. Ali Balkaner, Cavit Çağlar, Murat Demirel’in bankalarına el konuldu. Ne ilginçtir ki bu...

DARBECİLERE MERHAMET(!) – 3

Bütün bu gelişmeler neticesinde Başbakan Erbakan, 18 Haziran 1998’de hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına sunmuştu. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Süleyman Demirel’e kendi Başbakanlığında mecliste iki yüz yirmi altı oyu rahatlıkla geçecek bir hükümet formülü sunuyor, Cumhurbaşkanı...

DARBECİLERE MERHAMET(!)* – 2

28 Haziran 1997’de iş başına gelen Refah-Yol Hükümeti, memur ve emekli maaşlarına yüzde elli, asgarî ücrete de yüzde yetmiş gibi yüksek bir oranda zam yaparak uzun yıllardır yaşanmayan bir ilke imza atmıştı. Daha önceleri devlet...

DARBECİ GENERALLERE MERHAMET (!)

Yakın tarihimizde “28 Şubat süreci” diye bilinen hadise 1997’de Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın Başbakan, Prof. Dr. Tansu Çiller’in Başbakan Yardımcısı olduğu Refah-Yol Hükümeti (54.Hükümet) döneminde yaşanmıştır. Türkiye’de siyasî, iktisadî, kültürel birçok hadiseyi tetiklemiş bir...

TÜRKİYE’NİN BAŞ AĞRISI: SURİYELİ SIĞINMACILAR – 4

an bu hezimet büyük bir algı operasyonuyla yine ne yazık ki Türkiye kamuoyuna adeta bir zafermiş gibi duyuruldu.  Geçtiğimiz aylarda milyonlarca insanın takip ettiği ve – iddiaların doğru olması halinde- Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası camiada müşkül...

TÜRKİYE’NİN BAŞ AĞRISI: SURİYELİ SIĞINMACILAR – 3

“Arap Baharı” adıyla ayaklanmalar başlamadan önce Türkiye ile Suriye arasında çok iyi münasebetler tesis edilmişti. Birkaç misal vermek gerekirse; Türkiye-Suriye arasındaki sınır ticareti ise 3 milyar dolar gibi bir meblağa ulaşmıştı. İki ülkenin hükümetleri...

TÜRKİYE’NİN BAŞ AĞRISI: SURİYELİ SIĞINMACILAR – 2

Tekrar Suriye meselesine dönecek olursak Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır seferi esnasında Suriye’nin kuzeyine ve Lübnan bölgesine yüzlerce Türkmen köyünü yerleştirmesi ileride güneyden gelebilecek saldırılara karşı bir canlı duvar oluşturmuştu. Büyük hakanın siyasi dehası...