Aziz Türk gençlerine ve Türk milletine çağrımızdır…

0
109

16.08.2013

Aziz Türk gençlerine ve Türk milletine çağrımızdır…

Malumlarınız olduğu üzere 26 Ağustos 2013, Sultan Alparslan Gazi ve ordusunun Malazgirt’te Doğu Roma İmparatorluğu’nun ordularını mağlup edip bu toprakları bize ebedî vatan yapmalarının 942’nci sene-i devriyesidir.

Fethin şehitlerinin ardından maneviyatın muharipleri geldi. Bu gidiş gelişler, bu yüce ruh hâleti, bu derûnî hissiyat, asırlar boyu berdevam oldu, Anadolu toprakları kutlu bir maya ile mayalandı. Bu maya ile mayalanmış bütün kültür ve medeniyet hazinelerimizin emanetçisi gençliğimizdir; bu hazineyi onlar tevarüs edecektir.

Sahip olduğumuz bu hazinenin; yeni ve genç nesillere anlatılması, aktarılması ancak büyük kumandan Sultan Alparslan’ın ve onun muzaffer neferinin parlak ve ihtişamlı çehrelerine âşina olmakla mümkündür. Ancak bu çehrelere âşina olan bir gençlik, ecdad mirasına sahip çıkabilecektir. 

Aksi hâlde, kültür coğrafyamızdan neşet eden ve bütün cihana bir numune-i imtisal olan tarihimizin bu ihtişamı zarafet, nezafet, nezahet ve nezaketi; modern asrın debdebesi, zemzemesi, şaşaası ve şatafatı içinde kaybolacak ve ruh hâletimize muvafık olmayan mutantan fikir cereyanları arasında genç beyinleri ifsad edecektir.

Malumu âliniz, büyük kumandan Sultan Alparslan ve onun muzaffer ordusu her sene Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde Muş’un Malazgirt ilçesinde yâd edilmektedir. Lakin, yapılan merasimler sadece birkaç şeklî tören ve kutlamanın dar çerçevesi içinde cereyan etmekte, icra edilen faaliyetler mahallî çapta kalmaktadır. 

Özellikle günümüzde küresel güçlerin ve yerli işbirlikçilerin, bölücü terör örgütü ve onun siyasi temsilcilerinin; küstahlık ve hayasızlıkla ebedî Türk vatanını bölme, parçalama niyetlerinin ayyuka çıktığı bir zamanda, milletimize yeni bir “Şanlı Malazgirt Destanı” heyecanı kazandırmak, bölücü hainlere ve bütün cihana bu toprakların ebedî Türk vatanı olduğunu bir kere daha hatırlatmak için Malazgirt ruhunun nihayete kadar gönüllere nüfuz edebilmesi; bu topraklar üzerinde bütün bir insanlığın hasret ve ümitle beklediği bir sevgi, iman ve aşk medeniyetinin inşası fikrinin ve bu ruhun; varımız, yoğumuz, istikbalimiz velhasıl her şeyimiz zamane gençliğinin de fikir dünyasına sirayet edebilmesi için yapılacak tören ve kutlamaların, tıpkı Sarıkamış şehitlerinin anılmasında, Çanakkale ve 30 Ağustos zaferlerinin yıldönümü kutlamalarında olduğu gibi bütün bir vatan sathında ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve hükümet yetkilileri ile siyasi parti genel başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde coşkuyla yâd edilmesi muvafık olacaktır.

Onların mübarek, yüce ve aydınlık ruhlarına da ancak bu yakışacaktır.

Bu konuda Aziz Türk gençliğinin ve yüce Türk milletinin öncülük ve sözcülük etmesi temennisiyle…Bendeniz Allah (c.c.) izin verirse 26 Ağustos 2013 Pazartesi günü Malazgirt’te olacağım. Sultan Alparslan Gazi ve Malazgirt şehitlerinin ruhları için fatihalar okuyacağım. Selam ve saygılar sunuyorum.

Efendi BARUTCUCEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz