Mahmut Metin KAPLAN ‘A Sonsuz Rahmet Ve Hasretle…
'Genç yaşında milletin derdine yandı Metin Her belaya ülküsü için katlandı Metin Dâvâ, fikir adamı cenkte Kaplan'dı Metin Bekâ yurdunda yeri en yüce uçmağ ola! Tefekkür, hikmet ehli olgun insandı Metin' (Hakkı Duran) Yiğit Metin! Dünya Ahiret kardeşim, Fedakâr Metin! Beni, “akrandan yetim” bırakıp gideli iki yıl oldu. Bulunduğun yer’in, benim bulunduğum ‘yer’den, bulunduğun ‘hâl’in benim bulunduğum ‘hâl’den daha iyi olduğundan eminim… Değerli kardeşim sen, benim tanıyıp...
Bir Şahsiyet Abidesi Olarak Orhan Türkdoğan
​Bir Şahsiyet Abidesi Olarak Orhan Türkdoğan Şeyh Edebâli’nin dediği gibi “İnsanlar vardır, şafak vakti doğup, akşam ezânında ölürler...” Kendilerine tahsis edilen ömrü tamamladıktan sonra, bu fânî dünyadan göç edip, bâkî âleme vâsıl olurlar... Bu insanların büyük çoğunluğu, hayata ve topluma dâir önemli izler bırak/a/madıkları için geceye misafir olan akşamla birlikte unutulup giderler. Bir kısım insan da vardır ki; yaptıkları, yaşadıkları, yaşattıkları...
ALİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ - Orhan Türkdoğan Hoca’ya Sonsuz Rahmetle…
ALİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ Orhan Türkdoğan Hoca’ya Sonsuz Rahmetle… Efendi BARUTÇU 12/03/2024 “Bir iyi insan vefat edince onun arkasından üzülmeyin, onu kaybeden topluma üzülün” Farabi  Tarihin her döneminde milletler belli ve seçkin şahsiyetler yetiştirir. 1 Şubat 2024 tarihindeki vefatına kadar, ülkemizde ilim dünyasının, Türk kültür ve sosyolojisinin zirve isimlerinden birisi de merhum Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Hocamızdı. Kendisini hizmet ve eserleriyle ortaya koymuş,...
CUM’A HUTBESİNDEN SONRA TÜRKÇE DUA   Efendi BARUTÇU                                                                                             26.01.2024/ANKARA   Son günlerde Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir camii’ de, cami imamının Cuma hutbesindeki Şehitler bölümünü çıkarıp okuması üzerine İlçe Kaymakamı Sayın Burak AKELLER’ in çok yerinde müdahalesi üzerine tartışmalar yaşandı. Bizde dahil toplumun büyük bir kesiminde Kaymakam Bey’in bu ikazı çok yerinde görülerek tebrik ve taktirlere mazhar olurken, bir kısım bölücülüğünü sözde Müslümanlığın arkasına saklayarak...
Ey Türkler!...*  Efendi Barutçu                                                                                                               ...
Türk Ülkücüler Teşkilatının Afşin Şubesi Kurucusu ve Başkanlığı (4 Eylül 1972) Türk Ülkücüler Teşkilatı Bursa Şubesi Kurucusu ve Başkanlığı (1973) Büyük Ülkü Derneği Bursa Şubesi Kurucusu ve Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Bursa Şube Başkanlığı (1974-1975) yaptı.

Güncel