TÛRAN DÜŞÜNCELİ BİR CUMHURİYET OSMANLISI, KARAKTER BİDESİ VE FİKİR EVLİY SI BİR MÜTEFEKKİR: NEVZAT KÖSOĞLU
   10 Ekim 2013 tarihinde Hakk’a yürüyen Nevzat Kösoğlu Ağabeyimizi  Vefâtının  8. yılında rahmetle anıyor ve aziz hâtırasını hürmetle  yâd ediyoruz.                                        Değerli fikir adamı, aziz ülküdaşımız Dr. Mehmet Güneş Bey'in muhtevalı yazısını sizlerle paylaşıyorum:   Köklü medeniyetlere sahip olan milletler; sıra dışı mütefekkirler, çok değerli âlimler, büyük devlet adamları, kahraman askerler, ideâlist şahsiyetler, eşsiz sanatkârlar, emsalsiz edipler, müstesnâ gönül mimarları ve çok kıymetli...
Milletin parasının bankacılık sistemi üzerinden iç edildiği bu saltanat günleri Şubat 2001’deki büyük krize kadar sürdü. Sırtını generallere dayayan sermaye çöktü. Ali Balkaner, Cavit Çağlar, Murat Demirel’in bankalarına el konuldu. Ne ilginçtir ki bu bankaların yönetim kurullarındaki generallerin hiçbiri ne sorgulandı ne de hapse atıldı. Yönetim kurullarına General almayan Yurtbank ve Egebank da ise patronlar ile beraber yöneticilerin tamamı...
Bütün bu gelişmeler neticesinde Başbakan Erbakan, 18 Haziran 1998’de hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına sunmuştu. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Süleyman Demirel’e kendi Başbakanlığında mecliste iki yüz yirmi altı oyu rahatlıkla geçecek bir hükümet formülü sunuyor, Cumhurbaşkanı buna itibar etmeyerek ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ı hükümeti kurmakla görevlendiriyordu. Daha sonra ki yıllarda bu tutumunun sebebi sorulduğunda yakınlarına şöyle diyecekti: “Siyasi hayatım boyunca defalarca...
28 Haziran 1997’de iş başına gelen Refah-Yol Hükümeti, memur ve emekli maaşlarına yüzde elli, asgarî ücrete de yüzde yetmiş gibi yüksek bir oranda zam yaparak uzun yıllardır yaşanmayan bir ilke imza atmıştı. Daha önceleri devlet kurumları, paralarını sembolik bir faiz ile özel bankalara yatırıyor, özel bankalar da bu paraları devletin başka kurumlarına ve halka yüksek faizler ile satarak milletin sırtından...
Yakın tarihimizde “28 Şubat süreci” diye bilinen hadise 1997’de Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın Başbakan, Prof. Dr. Tansu Çiller’in Başbakan Yardımcısı olduğu Refah-Yol Hükümeti (54.Hükümet) döneminde yaşanmıştır. Türkiye’de siyasî, iktisadî, kültürel birçok hadiseyi tetiklemiş bir post modern darbe teşebbüsüdür. Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997’de olağanüstü toplanarak sözde “irticaya” karşı birtakım tavsiyelerle başlayan kararları ile ordu ve bürokrasi merkezli bir süreci...
Türk Ülkücüler Teşkilatının Afşin Şubesi Kurucusu ve Başkanlığı (1973) Türk Ülkücüler Teşkilatı Bursa Şubesi Kurucusu ve Başkanlığı (1973) Büyük Ülkü Derneği Bursa Şubesi Kurucusu ve Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Bursa Şube Başkanlığı (1974-1975) yaptı.

Güncel